امروز پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۰۱:۲۹
  • بنر 1

  • بنر 2

  • بنر 3

  • بنر 4

  • بنر 5

  • بنر 6

Loading

مجوز های ناردین پلیمر اسپادانا

گواهینامه BS OHSAS 18001:2007 در مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

گواهینامه BS OHSAS 18001:2007 در مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

نشان استاندارد 9119 در تولید لوله و اتصالات پی وی سی

نشان استاندارد 9119 در تولید لوله و اتصالات پی وی سی

پروانه بهره برداری لوله پی وی سی

پروانه بهره برداری لوله پی وی سی

پروانه بهره برداری اتصالات پی وی سی

پروانه بهره برداری اتصالات پی وی سی

گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی

گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی

دارنده نشان استاندارد 12142 در تولید لوله های ناودانی(آب باران)

دارنده نشان استاندارد 12142 در تولید لوله های ناودانی(آب باران)

گواهینامه ISO 17025 در سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه با تایید سازمان ملی تایید صلاحیت ایران(NACI)

گواهینامه ISO 17025 در سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه با تایید سازمان ملی تایید صلاحیت ایران(NACI)

گواهینامه ثبت جهانی ناردین پلیمر توسط موسسه SWISS BRAND CLINIC

گواهینامه ثبت جهانی ناردین پلیمر توسط موسسه SWISS BRAND CLINIC

گواهینامه ISO 14001:2015 در مدیریت محیط زیست

گواهینامه ISO 14001:2015 در مدیریت محیط زیست

گواهینامه ISO 9001:2015 در مدیریت کیفیت

گواهینامه ISO 9001:2015 در مدیریت کیفیت